HVIS VI IKKE STRÆBER EFTER AT BLIVE BEDRE, HOLDER VI OP MED AT VÆRE GODE

Har du lyst til at hyre Ullerslevkoret...

...så kontakt korets formand eller dirigent snarest (se kontaktsiden).